Energetyka słoneczna szansą na prąd dla każdego Afrykańczyka

Energetyka słoneczna szansą na prąd dla każdego Afrykańczyka
Autor Ludwik Michalak
Ludwik Michalak26 października 2023 | 8 min

Energetyka słoneczna w Afryce może zapewnić dostęp do energii elektrycznej dla setek milionów ludzi na tym kontynencie. Choć Afryka posiada ogromne zasoby energii słonecznej, to jednocześnie cierpi na poważny niedobór energii elektrycznej. Instalacje fotowoltaiczne mogą zmienić tę sytuację, dostarczając tanią i czystą energię nawet w najbardziej odległych zakątkach. W artykule przedstawiamy szanse i wyzwania związane z rozwojem energetyki solarnej w Afryce oraz jej potencjał, by poprawić warunki życia milionów Afrykanów.

Kluczowe wnioski:
  • Energia słoneczna może pomóc w walce z ubóstwem energetycznym w Afryce.
  • Afryka posiada idealne warunki do rozwoju fotowoltaiki ze względu na dużą liczbę dni słonecznych.
  • Koszt instalacji solarnych spada, co zwiększa ich dostępność.
  • Energetyka solarna pozwala na dostęp do prądu na obszarach pozbawionych sieci.
  • Poprawa dostępu do energii może przyspieszyć rozwój gospodarczy Afryki.

Darmowa energia słoneczna dla ubogich Afrykańczyków

Afryka należy do regionów o najniższym wskaźniku elektryfikacji na świecie. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii, blisko 600 milionów mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej nie ma dostępu do energii elektrycznej. Jest to poważna bariera w rozwoju kontynentu i walki z ubóstwem. Energia słoneczna może być idealnym rozwiązaniem tego problemu. Dzięki instalacjom fotowoltaicznym nawet najbiedniejsze gospodarstwa domowe i społeczności mogą uzyskać dostęp do czystej i taniej energii elektrycznej.

Systemy solarne nie wymagają podłączenia do sieci elektroenergetycznej, która na wielu obszarach Afryki praktycznie nie istnieje. Pozwalają tym samym na dostarczenie energii elektrycznej do odległych wiosek i osad. Co ważne, koszty paneli fotowoltaicznych gwałtownie spadają w ostatnich latach, przez co stają się coraz bardziej dostępne. Już teraz w niektórych krajach afrykańskich koszt wytworzenia energii słonecznej jest niższy niż w tradycyjnych elektrowniach.

Projekty elektryfikacji solarną w Afryce

Istnieje już wiele projektów mających na celu dostarczanie taniej energii słonecznej do afrykańskich domów. Przykładowo w Kenii powstał innowacyjny projekt M-KOPA, który pozwala nabyć domowe instalacje solarne na raty. Dzięki temu nawet najubożsi Kenijczycy mogą mieć dostęp do oświetlenia i energii elektrycznej. Podobne systemy sprzedaży paneli PV na raty działają w Tanzanii, Rwandzie i innych krajach Afryki. Pozwalają one na stopniowy rozwój energetyki solarnej na kontynencie afrykańskim.

Wysoki potencjał paneli PV w słonecznej Afryce

Afryka posiada idealne warunki do produkcji energii słonecznej - obfituje w dni ze stałym nasłonecznieniem i wysokim natężeniem promieniowania. W wielu regionach Afryki można uzyskać nawet ponad 300 dni ze słońcem w ciągu roku. To sprawia, że sprawność paneli fotowoltaicznych jest tutaj wyjątkowo wysoka. Przykładowo w Egipcie, Sudanie i innych krajach północnoafrykańskich produktywność instalacji PV sięga nawet 1700-2000 kWh/kWp rocznie.

Dla porównania w Polsce średnia wydajność paneli fotowoltaicznych wynosi ok. 900-1100 kWh/kWp. Tak wysoki potencjał Afryki w zakresie energii słonecznej pozwala myśleć o znacznym zwiększeniu mocy zainstalowanej PV na tym kontynencie. Szacuje się, że do 2030 roku moc paneli słonecznych w Afryce Subsaharyjskiej może osiągnąć 70-150 GW. To ogromny wzrost w porównaniu do zaledwie 5 GW mocy PV w 2020 roku.

Czytaj więcej: Przyszłość energii słonecznej - nowe technologie fotowoltaiczne w 2023 roku

Instalacje fotowoltaiczne zmieniają życie w Afryce

Dostęp do energii słonecznej nie tylko dostarcza prądu do domów i firm. Ma również ogromne znaczenie społeczne i gospodarcze dla lokalnych społeczności. Posiadanie choćby kilku paneli i akumulatora pozwala dzieciom uczyć się wieczorami, a małym przedsiębiorstwom działać po zmierzchu. To z kolei przekłada się na lepsze wyniki edukacyjne, wyższe dochody i poprawę jakości życia. Według badań Banku Światowego dostęp do energii elektrycznej zwiększa dochody gospodarstw domowych w Afryce Subsaharyjskiej średnio o 36%.

Co więcej, rozwój odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy w Afryce. Szacuje się, że do 2050 roku sektor energii słonecznej może stworzyć nawet 5 milionów nowych miejsc pracy na kontynencie afrykańskim. Będzie to zarówno praca przy instalacji i konserwacji paneli PV, jak i w produkcji podzespołów fotowoltaicznych czy usługach okołoenergetycznych.

Przykład Tanzanii

Dobrym przykładem korzyści z energii słonecznej jest Tanzania, gdzie od kilku lat realizowany jest rządowy program rozwoju fotowoltaiki. Dzięki dostępowi do tańszej energii, wiele obszarów wiejskich Tanzanii odnotowało wzrost gospodarczy. Ponadto powstały setki małych lokalnych firm zajmujących się instalacją, serwisem i sprzedażą systemów solarnych. Program ten pokazuje, że inwestycje w OZE mogą nie tylko dostarczyć prąd, ale też stymulować lokalną przedsiębiorczość i tworzyć nowe miejsca pracy w Afryce.

Rozwój odnawialnych źródeł energii w Afryce

Energetyka słoneczna szansą na prąd dla każdego Afrykańczyka

Energetyka słoneczna to nie jedyne odnawialne źródło energii, które może pomóc zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na prąd w Afryce. Spory potencjał drzemie także w energetyce wiatrowej, zwłaszcza w przybrzeżnych rejonach Maroka, Tunizji, Kenii i Południowej Afryki. Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), moc zainstalowana farm wiatrowych w Afryce może do 2030 roku osiągnąć 70 GW.

Kolejnym perspektywicznym kierunkiem są elektrownie wodne, które już teraz dostarczają znaczną część energii elektrycznej w wielu afrykańskich krajach. Ich potencjał szacuje się na ok. 128 GW. Co więcej, niewielkie elektrownie wodne mogą być budowane lokalnie, dostarczając prąd do pojedynczych wiosek czy osiedli. Zróżnicowane portfolio odnawialnych źródeł energii pozwoli African zapewnić powszechny dostęp do prądu w zrównoważony sposób.

Fotowoltaika przyszłością kontynentu afrykańskiego

Choć dziś udział OZE w miksie energetycznym Afryki jest niewielki, wszystko wskazuje na to, że w nadchodzących dekadach ich znaczenie gwałtownie wzrośnie. Kluczową rolę będzie odgrywać fotowoltaika, której koszty spadają najszybciej spośród technologii OZE. Już teraz energia słoneczna jest najtańszą metodą produkcji energii elektrycznej w wielu sunących regionach Afryki.

W Afryce subsaharyjskiej koszt 1 MWh energii słonecznej jest o ok. 20-40% niższy niż z nowych elektrowni węglowych czy gazowych - wynika z analiz Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej.

Dlatego można się spodziewać, że w najbliższych latach nastąpi prawdziwy boom na instalacje fotowoltaiczne w Afryce. Bank Światowy prognozuje, że do 2040 roku udział OZE w produkcji prądu w Afryce Subsaharyjskiej może osiągnąć nawet 70%. To ogromna zmiana na kontynencie, który do tej pory opierał się głównie na węglu i ropie. Przejście na zieloną energię słoneczną może zapewnić Afryce zrównoważony rozwój na miarę XXI wieku.

Słoneczna energia zwalcza ubóstwo energetyczne

Podsumowując, rozwój energetyki solarnej stwarza wielką szansę dla Afryki. Instalacje fotowoltaiczne mogą zapewnić setkom milionów ludzi dostęp do podstawowych usług energetycznych, takich jak oświetlenie czy ładowanie telefonów. Dzięki temu poprawi się jakość życia, edukacja, opieka zdrowotna i bezpieczeństwo mieszkańców Afryki. Co więcej, powszechna elektryfikacja za pomocą słońca przyspieszy wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy na tym szybko rozwijającym się kontynencie.

Wykorzystanie bogactwa promieniowania słonecznego w Afryce wydaje się więc najlepszą ścieżką do zapewnienia powszechnego dostępu do energii elektrycznej. Inwestycje w fotowoltaikę i inne OZE mogą zarazem wesprzeć walkę ze zmianami klimatu, ograniczając emisje gazów cieplarnianych z sektora energetycznego. W ten sposób Afryka może pójść w ślady takich liderów jak Chiny czy Indie, które również stawiają na zieloną transformację energetyczną o opartą na słońcu.

Podsumowanie

Energia słoneczna może odegrać kluczową rolę w zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną w Afryce i tym samym wesprzeć dalszy rozwój tego kontynentu. Choć koszty instalacji fotowoltaicznych są nadal wysokie, to systematycznie spadają, przez co solarna energia staje się bardziej dostępna. Już teraz w wielu sunących regionach Afryki jest ona najtańszą metodą produkcji prądu. Rozwój energetyki solarnej pomoże więc w walce z ubóstwem energetycznym Afryki i poprawi warunki życia setek milionów ludzi.

Wysoki potencjał Afryki w zakresie energii słonecznej sprawia, że budowa farm fotowoltaicznych i elektrowni solarnych na tym kontynencie ma sens ekonomiczny. Dodatkowo przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i walki ze zmianami klimatu. Dlatego można spodziewać się dalszego, gwałtownego wzrostu udziału słonecznej energii w miksie energetycznym Afryki. Przyszłość tego kontynentu należy do odnawialnych źródeł energii.

Dostęp do taniej energii słonecznej to nie tylko oświetlenie domów. To także stymulowanie lokalnej przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Afryki. Już teraz widać, że elektryfikacja wiosek za pomocą fotowoltaiki prowadzi do wzrostu dochodów, powstawania małych firm i poprawy edukacji. W dłuższej perspektywie inwestycje w OZE mogą więc być kluczem do zrównoważonego rozwoju całego kontynentu afrykańskiego.

Podsumowując, rozwój energetyki solarnej to dla Afryki szansa na zapewnienie powszechnego dostępu do prądu, wzrost gospodarczy i poprawę jakości życia setek milionów ludzi. Choć wyzwania są ogromne, zarówno rządy afrykańskie, jak i społeczność międzynarodowa powinny wspierać inwestycje w odnawialne źródła energii, które mogą zmienić przyszłość tego kontynentu.

5 Podobnych Artykułów

  1. Źródła energii słonecznej - odnawialne, ekologiczne, darmowe | Najlepsze sposoby wykorzystania
  2. Wpływ wiatraków morskich na rynek pracy w Polsce – fakty i dane
  3. Społeczna inicjatywa słoneczna dla każdego | Solarny projekt dla lokalnych społeczności
  4. Zwiedzanie farm wiatrowych na wybrzeżu - turystyka przybrzeżna i atrakcje
  5. Projektowanie wiatraków morskich - piękne i zrównoważone rozwiązania
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Ludwik Michalak
Ludwik Michalak

Jestem dziennikarzem technicznym pracującym w branży OZE. W artykułach wyjaśniam zasady działania technologii oraz opisuję najnowsze możliwości ich zastosowania. Staram się łączyć wiedzę techniczną z optymizmem wobec przyszłości zielonej energii.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły