Morskie wiatraki obniżą cenę prądu? | Inwestycje w OZE

Morskie wiatraki obniżą cenę prądu? | Inwestycje w OZE
Autor Ludwik Michalak
Ludwik Michalak26 października 2023 | 7 min

Wpływ wiatraków morskich na rynek energii może być znaczący. Rozwój morskich farm wiatrowych to szansa na zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i uniezależnienie się od importu paliw kopalnych. Inwestycje w morską energetykę wiatrową mogą przynieść korzyści zarówno dla odbiorców energii, jak i dla całej gospodarki. Jednak skala tych korzyści zależy od wielu czynników, między innymi tempa rozwoju nowych mocy produkcyjnych i kosztów budowy farm na Bałtyku.

Kluczowe wnioski:
  • Morskie farmy wiatrowe zwiększą udział OZE w produkcji energii w Polsce.
  • Inwestycje w morską energetykę wiatrową pozwolą zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię.
  • Rozwój morskich farm przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski.
  • Wiatraki na morzu mogą wpłynąć na obniżenie hurtowych cen energii.
  • Morskie farmy wiatrowe dadzą impuls rozwojowy regionom nadmorskim.

Wiatraki morskie zapewnią niezależność energetyczną

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej może w znaczący sposób przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Im więcej energii będziemy w stanie wyprodukować z własnych źródeł odnawialnych, tym mniej uzależnieni będziemy od importu paliw kopalnych z zagranicy. Budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim pozwoli zatem zmniejszyć naszą zależność od dostaw gazu ziemnego czy węgla spoza Polski.

Szacuje się, że do 2030 roku farmy na Bałtyku będą w stanie dostarczyć nawet 8-10 GW mocy zainstalowanej. To znacząco wpłynie na bilans energetyczny kraju. Morska energetyka wiatrowa ma ogromny potencjał, a Morze Bałtyckie stwarza ku temu idealne warunki - wiatry wiejące nad polskim wybrzeżem należą do najsilniejszych w Europie.

Niezależność energetyczna to także kwestia bezpieczeństwa narodowego. Im mniej jesteśmy zależni od importu strategi-cznych surowców energetycznych, tym łatwiej poradzimy sobie w sytuacjach kryzysowych. Rozwój rodzimej energetyki odnawialnej jest zatem szansą na uniezależnienie się od zagranicznych dostawców gazu czy ropy.

Mniejsze uzależnienie od importu paliw kopalnych

Według danych Eurostatu, w 2021 roku aż 70% zużywanego w Polsce gazu ziemnego pochodziło z importu, głównie z Rosji. Podobnie w przypadku ropy naftowej - sprowadzamy z zagranicy blisko 100% tego surowca. Uzależnienie od importu stwarza zagrożenie, gdyż dostawy mogą zostać wstrzymane lub wykorzystane jako narzędzie politycznego nacisku.

Zastąpienie choćby części importowanych paliw energią z farm wiatrowych na Bałtyku znacząco wzmocniłoby bezpieczeństwo energetyczne Polski. Pozwoliłoby też uniknąć potencjalnych kryzysów związanych z przerwami w dostawach strategicznych surowców z zagranicy.

Wiatraki zaspokoją rosnące zapotrzebowanie na energię

Zgodnie z prognozami, w nadchodzących latach zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce będzie systematycznie rosło. Spowodowane jest to zarówno rozwojem gospodarczym, jak i postępującą elektryfikacją wielu dziedzin życia - transportu, przemysłu, rosnącą liczbą pomp ciepła i urządzeń zasilanych prądem w gospodarstwach domowych.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną konieczne są nowe moce wytwórcze. Szacuje się, że do 2040 roku Polska będzie potrzebować dodatkowo co najmniej 20-30 GW mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym.

Morskie farmy wiatrowe mogą odegrać kluczową rolę w zaspokojeniu rosnącego popytu na energię. Mają one ogromny potencjał - według niektórych szacunków Bałtyk może pomieścić nawet 20 GW mocy zainstalowanej w wiatrakach. To właśnie morska energetyka wiatrowa powinna stać się podstawą przyszłego systemu elektroenergetycznego w Polsce.

Czytaj więcej: Wiatraki morskie a rybołówstwo - szansa czy zagrożenie?

Inwestycje w morską energetykę wiatrową konieczne dla Polski

Choć koszty budowy morskich farm wiatrowych są wysokie, inwestycje w tę dziedzinę są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju Polski. Odchodzenie od węgla wymaga zastąpienia go niskoemisyjnymi źródłami energii, a morska energetyka wiatrowa idealnie się do tego nadaje.

Dodatkowo inwestycje w offshore przyniosą korzyści dla polskiej gospodarki. Szacuje się, że do 2040 roku rozwój morskiej energetyki wiatrowej może przynieść nawet 60 mld zł wartości dodanej i stworzyć około 77 tys. miejsc pracy. To impuls rozwojowy dla wielu branż i regionów.

Należy pamiętać, że odkładanie decyzji o budowie kolejnych farm tylko pogłębi nasze problemy energetyczne w przyszłości. Inwestycje w offshore są więc koniecznością, jeśli Polska ma sprostać wyzwaniom transformacji energetycznej.

Wiatraki na Bałtyku poprawią efektywność systemu energetycznego

Morskie wiatraki obniżą cenę prądu? | Inwestycje w OZE

Morska energetyka wiatrowa charakteryzuje się wysoką efektywnością wytwarzania energii elektrycznej. Współczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej dla farm na Bałtyku sięgają nawet 50%, podczas gdy dla elektrowni węglowych czy gazowych jest to zazwyczaj poniżej 40%. Oznacza to, że z tych samych mocy zainstalowanych farmy wiatrowe są w stanie wyprodukować znacznie więcej energii.

Dodatkowo, wiatraki cechują się elastycznością - produkują energię gdy wieje wiatr, bez konieczności kosztownego magazynowania paliw. Dzięki temu mogą stabilizować system elektroenergetyczny, reagując na zmiany zapotrzebowania na prąd.

Zastępowanie konwencjonalnych elektrowni morską energetyką wiatrową podnosi więc ogólną efektywność systemu energetycznego. Pozwala też integrować większe ilości odnawialnych źródeł energii, których produkcja zależy od warunków pogodowych.

Morska energetyka wiatrowa ochroni gospodarstwa domowe przed wzrostem cen

Jednym z głównych argumentów za rozwojem offshore jest perspektywa obniżenia cen hurtowych energii elektrycznej. Koszt wytworzenia 1 MWh w morskich farmach wiatrowych jest już obecnie konkurencyjny wobec elektrowni gazowych czy węglowych.

Im więcej taniej energii z wiatru popłynie do systemu, tym niższa będzie średnia cena na rynku hurtowym. A to z kolei przełoży się na rachunki gospodarstw domowych i ograniczy wzrosty cen prądu dla odbiorców końcowych.

Ograniczanie importu drogich paliw kopalnych na rzecz tańszej energetyki wiatrowej to najskuteczniejszy sposób na ochronę Polaków przed rosnącymi kosztami energii. Przyspieszenie rozwoju offshore leży zatem w interesie wszystkich odbiorców prądu w Polsce.

Morze Bałtyckie idealnym miejscem na farmy wiatrowe

Polska posiada ogromny, ale jak dotąd niewykorzystany potencjał do produkcji energii z wiatru. Możliwości te wynikają z doskonałych warunków wietrznych panujących nad Bałtykiem - pod względem prędkości i powtarzalności wiatrów jest to jeden z najlepszych akwenów w Europie.

Morze Bałtyckie ma stosunkowo niewielką głębokość, co ułatwia budowę morskich farm wiatrowych, a także ich późniejszą konserwację i serwisowanie. Bliskość brzegu oznacza też niższe koszty budowy infrastruktury przyłączeniowej do lądowej sieci elektroenergetycznej.

Polska wyłączna strefa ekonomiczna na Bałtyku ma powierzchnię ok. 30 tys. km2, z czego aż 1/4 została już przeznaczona pod lokalizację farm wiatrowych. Idealne warunki wietrzne w połączeniu z dostępną powierzchnią sprawiają, że pod względem potencjału morskiej energetyki wiatrowej Polska jest liderem w naszym regionie.

Podsumowanie

Rozwój morskich farm wiatrowych może przynieść Polsce szereg korzyści. Przede wszystkim, zwiększy konkurencyjność i efektywność energetyczną naszej gospodarki, dzięki dostępowi do taniej i czystej energii. Ponadto zapewni większą dostępność źródeł energii rozproszonych po całym kraju, co poprawi bezpieczeństwo energetyczne.

Cena energii z wiatraków na morzu już dziś jest konkurencyjna wobec tej z węgla czy gazu. Im więcej jej popłynie do systemu elektroenergetycznego, tym niższe będą ceny hurtowe prądu. To z kolei ochroni gospodarstwa domowe przed drastycznymi podwyżkami rachunków.

Odwlekanie inwestycji w offshore tylko pogłębi problemy Polski w przyszłości. Aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię, pilnie potrzebujemy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Morze Bałtyckie daje ku temu idealne warunki.

Podsumowując, zarówno odbiorcy energii, jak i cała polska gospodarka, skorzystają na budowie kolejnych farm wiatrowych na Bałtyku. To kluczowy element zrównoważonej transformacji energetycznej naszego kraju.

5 Podobnych Artykułów

  1. Źródła energii słonecznej - odnawialne, ekologiczne, darmowe | Najlepsze sposoby wykorzystania
  2. Nowe technologie dla wiatraków morskich - testy innowacyjnych rozwiązań,efektywność eksperymentów.
  3. Solarna energia w kosmosie - jak działają panele słoneczne na satelitach i statkach kosmicznych?
  4. Ochrona ptaków morskich: monitoring i działania ochronne wokół wiatraków offshore
  5. Wiatraki morskie - atrakcje edukacyjne i turystyczne regionu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Ludwik Michalak
Ludwik Michalak

Jestem dziennikarzem technicznym pracującym w branży OZE. W artykułach wyjaśniam zasady działania technologii oraz opisuję najnowsze możliwości ich zastosowania. Staram się łączyć wiedzę techniczną z optymizmem wobec przyszłości zielonej energii.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły