Skuteczne finansowanie wiatraków morskich - opłacalne inwestycje

Skuteczne finansowanie wiatraków morskich - opłacalne inwestycje
Autor Przemysław Chmielewski
Przemysław Chmielewski26 października 2023 | 5 min

Finansowanie projektów wiatraków morskich to obecnie jedno z największych wyzwań dla inwestorów zainteresowanych rozwojem morskiej energetyki wiatrowej. Choć potencjał Morza Bałtyckiego jest ogromny, to koszty budowy i eksploatacji takich farm są bardzo wysokie. W artykule przyjrzymy się dostępnym opcjam pozyskania środków na realizację projektów offshore – od dotacji UE, przez emisję obligacji po partnerstwa publiczno-prywatne. Przeanalizujemy również opłacalność takich przedsięwzięć i możliwości uzyskania satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji.

Kluczowe wnioski:
 • Największym wyzwaniem jest pozyskanie ogromnych środków finansowych potrzebnych na realizację projektów.
 • Oprócz dotacji, coraz popularniejsze stają się obligacje na zieloną energię i partnerstwa publiczno-prywatne.
 • Inwestycje w morską energetykę wiatrową mogą być opłacalne, ale wymagają długoterminowej perspektywy.
 • Należy dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty finansowe i ryzyka takich projektów.
 • Odpowiedni dobór źródeł finansowania i partnerów może znacząco poprawić rentowność.

Finansowanie projektów wiatraków morskich krok po kroku

Realizacja projektów z zakresu morskiej energetyki wiatrowej wymaga ogromnych nakładów finansowych. Budowa typowej farmy na Bałtyku to koszt rzędu 10-12 mld zł. Skąd zatem wziąć środki na sfinansowanie takiej inwestycji? W praktyce wykorzystuje się różne źródła finansowania.

Środki własne inwestora

Podstawą jest posiadanie odpowiedniego kapitału własnego przez inwestora. W przypadku dużych firm energetycznych mogą to być zyski z innych obszarów działalności.

Jednak z reguły konieczne jest sięgnięcie po zewnętrzne źródła finansowania, takie jak kredyty bankowe czy emisja obligacji lub akcji.

Jak pozyskać środki na wiatraki morskie?

Najważniejsze zewnętrzne źródła finansowania inwestycji w morską energetykę wiatrową to:

 • Kredyty bankowe
 • Leasing
 • Obligacje na zieloną energię
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Środki z funduszy UE

W praktyce wykorzystuje się zazwyczaj miks kilku źródeł finansowania. Pozwala to zdywersyfikować ryzyko i zmniejszyć koszt kapitału.

Czytaj więcej: Bezpieczeństwo wiatraków morskich i procedury awaryjne

Rodzaje dotacji na morską energetykę wiatrową

Istotnym elementem finansowania może być pozyskanie dotacji. Obejmują one m.in.:

- Fundusze UE z perspektywy budżetowej 2021-2027

- Środki z Krajowego Planu Odbudowy

- Dofinansowanie z programu "Zielony atom"

Dotacje mogą pokryć nawet 10-20% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozwalają zmniejszyć zapotrzebowanie na kapitał obcy.

Wymagania przy staraniu się o dotacje

Kluczowe są:

 • Zgodność projektu z celami i kryteriami programu
 • Przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami
 • Posiadanie wkładu własnego na wymaganym poziomie

Kredyty i obligacje na farmy wiatrowe na morzu

Skuteczne finansowanie wiatraków morskich - opłacalne inwestycje

Oprócz dotacji, kluczowe znaczenie mają kredyty bankowe i obligacje. Umożliwiają one zebranie setek milionów złotych na realizację inwestycji offshore.

Kredyty zazwyczaj obejmują 60-80% kosztów i są udzielane na 15-20 lat. Oprocentowanie opiera się o zmienną stopę WIBOR powiększoną o marżę.

Z kolei obligacje na zieloną energię cieszą się rosnącym zainteresowaniem inwestorów. Ich oprocentowanie jest na poziomie 4-5%.

Zalety i wady kredytów i obligacji

Kredyty Obligacje
+ Wyższy udział w finansowaniu + Niższe oprocentowanie
- Wyższe oprocentowanie - Niższy udział w finansowaniu

Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu

Coraz częściej wykorzystuje się formułę partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Polega ono na współpracy podmiotu publicznego i prywatnego.

Podmiot publiczny wnosi wkład finansowy lub majątkowy. Natomiast podmiot prywatny realizuje i finansuje większość inwestycji. PPP pozwala podzielić koszty i ryzyka projektu.

Partnerstwo publiczno-prywatne umożliwia połączenie zasobów i kompetencji sektora publicznego i prywatnego dla realizacji projektów infrastrukturalnych.

W przypadku morskich farm wiatrowych, PPP stosuje się np. przy budowie niezbędnej infrastruktury przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej.

Opłacalność i zwrot z inwestycji w morską energię

Morskie farmy wiatrowe charakteryzują się wysokim poziomem kosztów inwestycyjnych. Jednak w dłuższej perspektywie mogą zapewnić satysfakcjonującą stopę zwrotu na poziomie 10-15%.

Kluczowe czynniki wpływające na opłacalność to:

 • Wysokość przychodów ze sprzedaży wyprodukowanej energii
 • Koszty operacyjne i serwisu turbin
 • Koszt kapitału - oprocentowanie kredytów i obligacji
 • Ewentualne przychody ze sprzedaży zielonych certyfikatów

Należy pamiętać, że wiatraki na morzu charakteryzują się 25-letnim okresem użytkowania. Dopiero w takiej perspektywie można ocenić rzeczywistą opłacalność inwestycji.

Podsumowanie

Realizacja inwestycji w morską energetykę wiatrową wymaga ogromnego kapitału, sięgającego miliardów złotych w przypadku pojedynczych projektów. Stąd kluczowe jest odpowiednie zaplanowanie i zdywersyfikowanie źródeł finansowania. Obok środków własnych, należy pozyskać kredyty bankowe, wyemitować zielone obligacje i starać się o dotacje unijne. Coraz popularniejsze staje się też partnerstwo publiczno-prywatne. Takie połączenie różnych źródeł pozwala zmniejszyć koszt kapitału i ryzyko projektu.

Inwestorzy coraz chętniej lokują środki w zielone obligacje, widząc w nich atrakcyjną formę inwestycji w środowisko. Jednocześnie dla emitentów ich oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku kredytów bankowych. Dostrzegając potencjał morskich farm wiatrowych, również instytucje unijne przeznaczają na ich rozwój znaczne środki w postaci dotacji.

Jak pokazała analiza, inwestycje w wiatraki na morzu mogą zapewnić opłacalność na poziomie 10-15% w horyzoncie 15-20 lat. Warunkiem jest odpowiednie oszacowanie przyszłych przychodów i kosztów oraz wybór najkorzystniejszego modelu finansowania. Mimo wysokich nakładów początkowych, biznesplany takich projektów wykazują, że mogą to być dochodowe i satysfakcjonujące przedsięwzięcia.

Podsumowując, dzięki rosnącemu zainteresowaniu inwestorów, wysokiej dostępności kapitału i wsparciu ze środków publicznych, finansowanie projektów morskich farm wiatrowych ma obiecującą perspektywę. Kluczowa będzie umiejętność łączenia różnych źródeł i zapewnienia efektywności kosztowej na każdym etapie realizacji.

Najczęstsze pytania

Najczęściej wykorzystuje się miks kilku źródeł - obok kredytów bankowych i obligacji, dużą rolę odgrywają środki własne inwestorów, dotacje unijne, a także coraz popularniejsze partnerstwa publiczno-prywatne. Taka dywersyfikacja pozwala obniżyć koszt kapitału i ryzyko.

Inwestycja w budowę morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim to nakłady rzędu 10-12 mld zł. Wynika to z konieczności zakupu i instalacji kilkudziesięciu turbin wiatrowych, a także budowy infrastruktury przyłączeniowej.

Harmonogram budowy obejmuje zwykle 2-3 lata - od uzyskania pozwoleń, poprzez instalację turbin i infrastruktury, po ostateczne uruchomienie. Najwięcej czasu zajmuje produkcja elementów turbin i fundamentów oraz prace montażowe na morzu.

Przy założeniu 25-letniego cyklu życia farmy, szacuje się, że okres zwrotu wynosi najczęściej 15-20 lat. W dużym stopniu zależy to od kosztów finansowania, przychodów ze sprzedaży energii i ewentualnych przychodów ze świadectw pochodzenia.

Projekty offshore najczęściej realizują duże koncerny energetyczne i firmy developerskie. Mogą do tego wykorzystywać zarówno środki własne, jak i szeroki wachlarz instrumentów finansowania zewnętrznego, w tym kredyty, obligacje, dotacje unijne czy partnerstwa publiczno-prywatne.

5 Podobnych Artykułów

 1. Źródła energii słonecznej - odnawialne, ekologiczne, darmowe | Najlepsze sposoby wykorzystania
 2. Nowe technologie dla wiatraków morskich - testy innowacyjnych rozwiązań,efektywność eksperymentów.
 3. Solarna energia w kosmosie - jak działają panele słoneczne na satelitach i statkach kosmicznych?
 4. Zwiedzanie farm wiatrowych na wybrzeżu - turystyka przybrzeżna i atrakcje
 5. Projektowanie wiatraków morskich - piękne i zrównoważone rozwiązania
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Przemysław Chmielewski
Przemysław Chmielewski

Jestem doświadczonym instalatorem systemów fotowoltaicznych. Dzielę się doświadczeniem w zakresie optymalizacji instalacji, rozwiązywania problemów i uzyskiwania maksymalnych oszczędności. Moje porady bazują na praktyce i są pisane prostym, konkretnym językiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły