Wady wiatraków morskich i ich wpływ na środowisko naturalne

Wady wiatraków morskich i ich wpływ na środowisko naturalne
Autor Przemysław Chmielewski
Przemysław Chmielewski26 października 2023 | 6 min

Wady wiatraków morskich są często pomijane w dyskusji na temat odnawialnych źródeł energii. Jednak każde źródło energii ma swoje wady, które należy brać pod uwagę. W tym artykule przyjrzymy się bliżej negatywnym aspektom morskich turbin wiatrowych i ich wpływowi na środowisko naturalne. Omówimy zagrożenia dla ptaków i ssaków morskich, hałas, zmiany w ekosystemie dna morskiego, a także wysokie koszty budowy i utrzymania takich instalacji.

Kluczowe wnioski:
  • Wirniki wiatraków zabijają ptaki i nietoperze, zakłócają ich migracje.
  • Turbiny wytwarzają hałas i drgania odczuwalne pod wodą przez zwierzęta.
  • Fundamenty i kable zmieniają morfologię dna morskiego i wpływają na organizmy denne.
  • Budowa i konserwacja wiatraków to olbrzymie koszty ponoszone przez inwestorów.
  • Wiatraki stanowią zagrożenie dla statków i łodzi, utrudniają żeglugę.

Negatywne oddziaływanie wiatraków na środowisko

Rozwój morskich farm wiatrowych niesie za sobą również negatywne konsekwencje dla środowiska naturalnego. Dotyczą one zarówno fauny, jak i flory obszarów, na których instalowane są turbiny wiatrowe.

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest śmiertelność ptaków i nietoperzy powodowana przez wirniki turbin. Szacuje się, że w samej Wielkiej Brytanii wiatraki zabijają rocznie od 50 do 100 tys. ptaków. Dotyczy to gatunków migrujących, które przemieszczają się przez obszary lokalizacji farm wiatrowych. Zagrożone są również nietoperze polujące na owady wokół turbin.

Hałas i infradźwięki generowane przez turbiny wpływają negatywnie na ssaki morskie - delfiny, morświny i foki. Zaburzają ich zdolność echolokacyjną i komunikację dźwiękową. Fundamenty i kable elektryczne modyfikują również siedliska denne i wpływają na lokalne populacje ryb.

Zagrożenia dla ptaków

Wirniki wiatraków stanowią poważne zagrożenie dla ptaków, zwłaszcza gatunków zimujących i migrujących. Szacuje się, że na całym świecie turbiny zabijają od 140 tys. do nawet 328 tys. ptaków rocznie. W Polsce najbardziej zagrożone są takie gatunki jak mewa siwa, rybitwa rzeczna czy kania rdzawa.

Największe ryzyko występuje podczas niekorzystnych warunków pogodowych, gdy ptaki przelatują nisko nad wodą. W nocy oświetlenie turbin przyciąga owady, co zwabia polujące nocą nietoperze i sowy.

Wysokie koszty budowy i konserwacji wiatraków

Morskie farmy wiatrowe wymagają olbrzymich nakładów finansowych zarówno na etapie budowy, jak i późniejszej eksploatacji. Szacuje się, że koszt instalacji 1 MW mocy z turbin wiatrowych na morzu jest około dwukrotnie wyższy niż na lądzie.

Wysokie koszty wynikają m.in. z konieczności zbudowania fundamentów i podłączenia turbin do sieci elektrycznej na dnie morskim. Dodatkowe wydatki pochłania serwisowanie i konserwacja urządzeń w trudnych warunkach morskich.

Te czynniki wpływają na to, że energia z wiatraków offshore jest droższa od tej z elektrowni konwencjonalnych. Jednak wraz z rozwojem tej technologii, koszty powinny systematycznie spadać w kolejnych latach.

Czytaj więcej: Ekologia wiatraków morskich - szanse i zagrożenia dla środowiska

Zagrożenie dla ptaków przez wirniki wiatraków

Jednym z poważnych, negatywnych skutków lokalizacji morskich turbin wiatrowych jest zagrożenie, jakie stanowią dla ptaków wirniki tych turbin. Szacuje się, że na całym świecie w wyniku kolizji z wiatrakami ginie od 140 tys. do nawet 328 tys. ptaków rocznie.

Najbardziej narażone są ptaki migrujące, które podczas sezonowych przelotów pokonują ogromne odległości. Przemieszczają się wtedy nad obszarami morza, na których zlokalizowane są farmy wiatrowe. Ryzyko jest większe przy złej pogodzie, gdy ptaki lecą nisko nad powierzchnią wody.

W Polsce najbardziej zagrożone kolizją z turbinami są takie gatunki jak: mewa siwa, rybitwa rzeczna, kania rdzawa czy bielik. Kolizje zagrażają lokalnym populacjom tych ptaków.

Gatunek ptaka Liczba kolizji rocznie
Mewa siwa 12 000
Rybitwa rzeczna 5 000
Kania rdzawa 1 200

Hałas generowany przez turbiny wiatrowe

Wady wiatraków morskich i ich wpływ na środowisko naturalne

Morskie farmy wiatrowe emitują hałas o częstotliwościach słyszalnych przez ludzi, jak i niesłyszalne infradźwięki. Hałas turbin jest szczególnie uciążliwy dla morskich ssaków, takich jak delfiny, morświny i foki.

Fale dźwiękowe emitowane przez wirniki zakłócają zdolność echolokacyjną wielorybów i delfinów, utrudniając im nawigację i polowanie. Zaburzają również ich komunikację opartą na dźwiękach. Może to powodować omijanie obszarów farm przez te gatunki.

Długotrwała ekspozycja na hałas turbin może prowadzić do stresu i osłabienia funkcji poznawczych u waleni. Konieczne jest zatem odpowiednie planowanie lokalizacji farm, aby ograniczyć ich wpływ na środowisko akustyczne ssaków morskich.

Wpływ fundamentów na ekosystem morski

Posadowienie turbin wiatrowych na morzu wymaga budowy stabilnych fundamentów, które kotwiczą wiatraki na dnie. Fundamenty te oraz ułożone kable elektryczne znacząco wpływają na ekosystem dna morskiego.

Twarde powierzchnie konstrukcji zmieniają typ podłoża, co przyciąga nowe gatunki osiadłe. Jednocześnie modyfikują siedliska denne, wypierając rodzime organizmy, które występowały tam wcześniej. Zmiany te mogą mieć negatywne skutki dla całego łańcucha pokarmowego ekosystemu.

Odpowiednie planowanie posadowienia turbin z uwzględnieniem minimalizacji wpływu na środowisko może zredukować te zagrożenia. Jednak pewne zmiany w ekosystemach dennych są nieuniknione.

Niebezpieczeństwo dla statków i łodzi w pobliżu farm

Rozległe farmy wiatrowe stanowią przeszkodę nawigacyjną dla statków i łodzi przepływających w pobliżu. Turbiny ograniczają manewrowanie, a cumujące jednostki są narażone na kolizję z konstrukcją wiatraków.

Dodatkowe ryzyko stanowi możliwość zerwania elementów turbiny i ich spadku do wody. Przy niekorzystnych warunkach pogodowych farmy wiatrowe są omijane przez jednostki pływające, co wydłuża trasy żeglugowe.

Dlatego farmy lokalizuje się zwykle w znacznej odległości od głównych szlaków żeglugowych. Jednak nawet wówczas stanowią utrudnienie dla ruchu lokalnego, rybołówstwa oraz żeglarstwa przybrzeżnego.

Podsumowanie

Morskie farmy wiatrowe są obiecującym źródłem zielonej energii, ale ich rozwój niesie ze sobą również negatywne konsekwencje dla środowiska. Należy brać pod uwagę oddziaływanie turbin na ptaki, ssaki morskie i ekosystemy. Wirniki zagrażają migracjom ptaków, a hałas zakłóca życie waleni. Koszty budowy i konserwacji turbin offshore są bardzo wysokie.

Nie można zapominać o tych problemach projektując i budując farmy wiatrowe na morzu. Należy minimalizować ich negatywny wpływ na otoczenie poprzez odpowiednią lokalizację i zastosowanie najlepszych dostępnych technologii. To pozwoli zrównoważyć korzyści płynące z morskiej energetyki wiatrowej z ochroną cennych ekosystemów morskich.

Mimo wyzwań związanych z hałasem i kolizjami z ptakami, farmy wiatrowe offshore mają duży potencjał jako źródło zielonej energii. Dalszy postęp technologiczny i wybór odpowiednich lokalizacji pozwolą zminimalizować te problemy. Należy jednak pamiętać, że każda forma pozyskiwania energii wpływa na środowisko naturalne.

Rozwój morskich farm wiatrowych jest korzystny dla transformacji energetycznej i ochrony klimatu. Konieczne jest jednak holistyczne spojrzenie uwzględniające nie tylko kwestie ekonomiczne, ale także ekologiczne. Tylko w ten sposób możliwe będzie zrównoważone wdrażanie tej technologii z poszanowaniem cennych ekosystemów morskich.

Najczęstsze pytania

Wirniki wiatraków stanowią zagrożenie dla ptaków, które mogą zderzać się z łopatami turbin, zwłaszcza podczas sezonowych migracji. Szacuje się, że na świecie turbiny zabijają od 140 do nawet 300 tysięcy ptaków rocznie. W Polsce najbardziej zagrożone są mewy, rybitwy i kanie. Ryzyko jest większe przy złej pogodzie, kiedy ptaki lecą nisko nad wodą.

Hałas i infradźwięki z turbin wiatrowych negatywnie oddziałują na ssaki morskie - delfiny, morświny i foki. Zaburzają ich zdolność echolokacji, nawigacji i komunikacji opartej na dźwiękach. Może to powodować omijanie farm wiatrowych przez te gatunki. Długotrwała ekspozycja na hałas jest dla nich stresująca.

Morskie farmy wiatrowe wymagają bardzo dużych nakładów inwestycyjnych, zarówno na etapie budowy, jak i późniejszej eksploatacji. Koszt instalacji 1 MW mocy z turbin offshore jest ok. 2 razy wyższy niż na lądzie. Wysokie koszty wynikają m.in. z prac budowlanych i serwisowania turbin w trudnych warunkach morskich.

Fundamenty mocujące turbiny oraz ułożone kable elektryczne zmieniają morfologię i typ podłoża dna morskiego. Przyciąga to nowe gatunki osiadłe, ale jednocześnie wypiera rodzime organizmy występujące tam wcześniej. Te zmiany mogą mieć negatywny wpływ na cały morski łańcuch pokarmowy.

Rozległe farmy wiatrowe ograniczają manewrowanie i stanowią przeszkodę dla jednostek pływających. Zwiększają ryzyko kolizji z konstrukcjami turbin. Dodatkowe zagrożenie stanowi możliwość oderwania się fragmentów wirników. Dlatego farmy lokalizuje się z dala od głównych szlaków, jednak i tak stanowią utrudnienie dla lokalnego ruchu.

5 Podobnych Artykułów

  1. Źródła energii słonecznej - odnawialne, ekologiczne, darmowe | Najlepsze sposoby wykorzystania
  2. Wpływ wiatraków morskich na rynek pracy w Polsce – fakty i dane
  3. Solarna energia w kosmosie - jak działają panele słoneczne na satelitach i statkach kosmicznych?
  4. Zwiedzanie farm wiatrowych na wybrzeżu - turystyka przybrzeżna i atrakcje
  5. Projektowanie wiatraków morskich - piękne i zrównoważone rozwiązania
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Przemysław Chmielewski
Przemysław Chmielewski

Jestem doświadczonym instalatorem systemów fotowoltaicznych. Dzielę się doświadczeniem w zakresie optymalizacji instalacji, rozwiązywania problemów i uzyskiwania maksymalnych oszczędności. Moje porady bazują na praktyce i są pisane prostym, konkretnym językiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły