Wiatraki morskie a bezpieczeństwo żeglarzy i wędkarzy na morzu

Wiatraki morskie a bezpieczeństwo żeglarzy i wędkarzy na morzu
Autor Przemysław Chmielewski
Przemysław Chmielewski26 października 2023 | 7 min

Wiatraki morskie a aktywność ludzi na morzu - ogromne konstrukcje wiatraków offshore zmieniają krajobraz polskich wód terytorialnych. Rozbudowa morskich farm wietrznych budzi jednak obawy żeglarzy i wędkarzy o bezpieczeństwo uprawiania swoich sportów w pobliżu turbin wiatrowych. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej zagrożeniom oraz ograniczeniom dla żeglarzy i wędkarzy wynikającym z lokalizacji i eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych.

Kluczowe wnioski:
 • Morskie farmy wiatrowe wyznaczają strefy bezpieczeństwa, w których obowiązuje zakaz żeglowania.
 • Turbiny wiatrowe mogą zakłócać systemy nawigacyjne jachtów oraz łodzi wędkarskich.
 • Hałas i wibracje z turbin odstraszają ryby, utrudniając połowy w pobliżu farm.
 • Konstrukcje wiatraków stanowią zagrożenie kolizyjne dla jednostek pływających.
 • Wiatraki morskie zmieniają krajobraz i warunki żeglugi na polskich wodach.

Wiatraki morskie jako zagrożenie dla żeglarzy i wędkarzy

Rozwój morskich farm wiatrowych niesie ze sobą pewne zagrożenia dla żeglarzy i wędkarzy korzystających z akwenów Morza Bałtyckiego. Ogromne konstrukcje turbin wiatrowych stanowią przeszkodę nawigacyjną, a obszary wokół nich są wyłączone z ruchu jednostek pływających.

Stawiane na morzu wiatraki zazwyczaj grupowane są w farmy liczące od kilkudziesięciu do nawet kilkuset turbin. Każda taka farma otoczona jest strefą bezpieczeństwa sięgającą zwykle 500 metrów od granicy obszaru. Obszary te są niedostępne dla jednostek pływających niezwiązanych z obsługą farm, co zdecydowanie zawęża akweny dostępne dotychczas dla żeglarzy czy wędkarzy.

Ponadto konstrukcje wiatraków, zwłaszcza podczas słabej widoczności, stanowią zagrożenie kolizyjne dla jednostek zbliżających się na niedozwolone odległości. Zderzenie z wiatrakiem może zakończyć się poważnym uszkodzeniem jednostki, a nawet zatonięciem. Dla uniknięcia niebezpieczeństwa należy bezwzględnie przestrzegać wyznaczonych stref bezpieczeństwa i zachowywać czujność podczas żeglugi w pobliżu farm wiatrowych.

Utrudnienia w nawigacji i systemach lokalizacyjnych

Obecność wiatraków może powodować zakłócenia w odbiorze sygnału GPS oraz zaburzenia kompasu magnetycznego, utrudniając bezpieczną nawigację jednostek w pobliżu farm. Konieczne jest zachowanie większej uwagi przy nawigacji metodami tradycyjnymi oraz posiadanie map z zaznaczonymi strefami farm wiatrowych.

Ponadto turbiny wiatrowe stanowią przeszkody lokalizacyjne dla radarów jednostek pływających, mogące skutkować niewykryciem w porę innych obiektów bądź brzegu. Utrudnia to żeglugę zwłaszcza przy słabej widoczności.

Jak zachować środki ostrożności blisko wiatraków na morzu

Aby zminimalizować ryzyko kolizji z wiatrakami, należy planować trasę rejsu z uwzględnieniem położenia farm wiatrowych i wyznaczonych wokół nich stref bezpieczeństwa. Najlepiej ominąć te akweny z bezpiecznej odległości.

Jeśli jednak kurs przebiega w pobliżu elektrowni wiatrowych, na jachcie powinna znajdować się osoba cały czas obserwująca otoczenie i sygnalizująca obecność przeszkód nawigacyjnych. Pomoże to uniknąć kolizji.

Warto też pamiętać o włączeniu świateł nawigacyjnych po zmierzchu - poprawi to widoczność jednostki zarówno dla załóg innych łodzi, jak i dla operatorów farm wiatrowych.

Czytaj więcej: Wiatraki morskie - jaki wpływ na ekosystemy i środowisko morskie?

Rekreacyjne uprawianie sportów wodnych w obrębie farm wiatrowych

Choć stawianie wiatraków offshore zdecydowanie zmienia realia uprawiania turystyki i sportów wodnych na Bałtyku, całkowite wykluczenie tych form aktywności z obszarów farm jest mało prawdopodobne.

Możliwe jest ustalenie zasad umożliwiających rekreacyjną żeglugę pomiędzy wiatrakami z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Takie rozwiązanie funkcjonuje już np. na farmie Alpha Ventus na Morzu Północnym.

Byłby to kompromis łączący produkcję energii odnawialnej z potrzebami turystyki i rekreacji. Jednak wymagałoby to ścisłej regulacji ruchu jednostek na obszarze farm i ich obowiązkowej rejestracji u operatora.

Możliwości dla wędkarstwa morskiego

Farmom wiatrowym często towarzyszą sztuczne rafy, mogące przyciągać ryby i stać się nowym łowiskiem dla wędkarzy. Tego typu wędkarstwo rekreacyjne, w ściśle określonych strefach bezpieczeństwa, mogłoby być dozwolone.

Jednak wymagałoby to regulacji ze strony operatorów farm i pozwoleń na amatorski połów ryb w obrębie konstrukcji wiatrakowych. Byłby to zatem kolejny obszar do uzgodnienia pomiędzy energetyką odnawialną a zainteresowanymi tą formą rekreacji.

Przepisy bezpieczeństwa dla żeglarzy w pobliżu wiatraków

Wiatraki morskie a bezpieczeństwo żeglarzy i wędkarzy na morzu

Aby zwiększyć bezpieczeństwo żeglugi w sąsiedztwie morskich elektrowni wiatrowych, konieczne jest wprowadzenie jednoznacznych regulacji i oznakowania obszarów farm.

Przepisy powinny precyzować minimalne odległości od wiatraków dla różnych jednostek pływających. Ważne jest też wyraźne oznakowanie stref bezpieczeństwa za pomocą specjalnych pław i świateł nawigacyjnych.

Pomoże to uniknąć ryzyka kolizji i wejścia w obszar zastrzeżony jedynie dla serwisu turbin wiatrowych. Przestrzeganie wprowadzonych regulacji pozwoli żeglarzom bezpiecznie poruszać się w pobliżu farm morskich.

Wpływ wiatraków na rybołówstwo i wędkarstwo morskie

Budowa morskich elektrowni wiatrowych z pewnością odbije się na warunkach połowowych zarówno dla rybołówstwa, jak i dla wędkarstwa morskiego.

Wpływ farm wiatrowych na środowisko morskie oraz migracje i zachowanie ryb wciąż jest przedmiotem badań i analiz.

Niemniej już teraz można się spodziewać, że hałas i wibracje towarzyszące pracy turbin odstraszą część gatunków od obszarów farm. Zmieni to rozmieszczenie ławic i trasy ich migracji.

Ograniczenie dostępu dla jednostek rybackich do akwenów wiatraków również zmniejszy liczbę możliwych połowów w tych rejonach. Wpłynie to na plany i strategie połowowe flotli - zarówno handlowej, jak i sportowej.

Kwestie do uregulowania

Aby zminimalizować negatywny wpływ na sektor rybny, konieczne będzie:

 • Wyznaczenie kompensacji i rekompensat dla armatorów.
 • Określenie zasad połowów w strefach buforowych farm.
 • Monitoring zmian liczebności i rozmieszczenia zasobów.

Pozwoli to chociaż częściowo zrekompensować skutki ograniczenia dostępności tradycyjnych łowisk.

Strefy bezpieczeństwa i ograniczenia wokół morskich elektrowni wiatrowych

Każda farma wiatrowa na morzu posiada wyznaczoną wokół siebie strefę bezpieczeństwa. Ma ona zapewnić bezpieczną separację pomiędzy pracującymi turbinami a jednostkami pływającymi.

Odległość strefy bezpieczeństwa od granicy farmy 500 m
Średnica rotora turbiny 120-160 m
Całkowita wysokość wiatraka 180-220 m

Wejście w obszar strefy bezpieczeństwa jest zabronione dla jednostek niezwiązanych z obsługą farmy. Naruszenie tego zakazu niesie ze sobą dotkliwe konsekwencje prawne.

Oprócz wyznaczonych wokół farm stref bezpieczeństwa, wiatraki wymuszają również zmiany szlaków żeglugowych, aby zapewnić bezpieczny dystans od pracujących turbin. Znacznie zmienia to sytuację żeglarzy na danym akwenie.

Podsumowanie

Rozwój morskich farm wiatrowych niewątpliwie przynosi korzyści w postaci czystej energii, jednak rodzi też pewne wyzwania dla żeglarzy i wędkarzy korzystających z nadmorskich akwenów. Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz możliwości kontynuowania rekreacji mimo zmian w środowisku.

Aby pogodzić ze sobą te potrzeby, należy jasno wyznaczyć strefy dostępne i zakazane wokół wiatraków, oznakować je odpowiednimi znakami nawigacyjnymi oraz egzekwować przestrzeganie przepisów. Warto też wytyczyć kompromisowe rozwiązania, jak np. udostępnienie części akwenów dla wędkarstwa rekreacyjnego.

Ostatecznie, mimo oczywistych utrudnień, współistnienie żeglarstwa, wędkarstwa i farm wiatrowych na Bałtyku jest możliwe, o ile zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności. Priorytetem powinno być bezpieczeństwo pasjonatów sportów wodnych uprawiających swoje hobby na morzu.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym artykule pomogą żeglarzom i wędkarzom dostosować się do nowych realiów i bezpiecznie korzystać z uroków polskiego wybrzeża. Pamiętajmy, że rozsądne i odpowiedzialne współdzielenie przestrzeni jest kluczowe dla wszystkich użytkowników Bałtyku.

Najczęstsze pytania

Typowy wiatrak offshore ma moc od 3 do 12 MW. Średnica rotora waha się od 120 do nawet 160 m, a całkowita wysokość turbiny od 180 do 220 m. Posadowiony jest na monopali lub jackecie o średnicy 5-8 m, zakotwiczonej w dnie morskim.

Zwykle wynosi ona 500 metrów w każdą stronę od zewnętrznych turbin farmy. Wejście w obszar strefy bez zgody operatora niesie za sobą konsekwencje prawne.

Nie, obszar całej farmy wiatraków jest wyłączony z ruchu jednostek pływających niezwiązanych z jej obsługą. Możliwe jest to tylko w wyjątkowych przypadkach i po uzyskaniu specjalnego zezwolenia.

Do głównych zagrożeń należą: kolizje z konstrukcjami turbin, utrudnienia nawigacyjne, zakłócenia systemów lokalizacyjnych i łączności, ograniczenia w ruchu jednostek.

Stosuje się oznakowanie w postaci specjalnych pław i świateł nawigacyjnych. Obszary farm są też precyzyjnie wskazane na obowiązujących mapach morskich.

5 Podobnych Artykułów

 1. Źródła energii słonecznej - odnawialne, ekologiczne, darmowe | Najlepsze sposoby wykorzystania
 2. Nowe technologie dla wiatraków morskich - testy innowacyjnych rozwiązań,efektywność eksperymentów.
 3. Solarna energia w kosmosie - jak działają panele słoneczne na satelitach i statkach kosmicznych?
 4. Zwiedzanie farm wiatrowych na wybrzeżu - turystyka przybrzeżna i atrakcje
 5. Projektowanie wiatraków morskich - piękne i zrównoważone rozwiązania
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Przemysław Chmielewski
Przemysław Chmielewski

Jestem doświadczonym instalatorem systemów fotowoltaicznych. Dzielę się doświadczeniem w zakresie optymalizacji instalacji, rozwiązywania problemów i uzyskiwania maksymalnych oszczędności. Moje porady bazują na praktyce i są pisane prostym, konkretnym językiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły