Wiatraki morskie a walka ze zmianami klimatycznymi - czy mają wpływ?

Wiatraki morskie a walka ze zmianami klimatycznymi - czy mają wpływ?
Autor Florentyna Sikorska
Florentyna Sikorska26 października 2023 | 8 min

Wiatraki morskie a zmiany klimatyczne są coraz częściej postrzegane jako istotny element walki z globalnym ociepleniem. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie - do ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatu. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, w jaki sposób farmy wiatrowe na morzu mogą pomóc w redukcji emisji CO2 i adaptacji do ekstremalnych zjawisk pogodowych. Przedstawimy perspektywy dalszego rozwoju tego sektora OZE i jego potencjał, jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatu.

Kluczowe wnioski:
  • Wiatraki morskie przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i redukcji zależności energetycznej od paliw kopalnych.
  • Rozwój morskiej energetyki wiatrowej może ograniczyć skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych związanych ze zmianami klimatu.
  • Farmy wiatrowe na morzu mają duży potencjał, jeśli chodzi o wzrost udziału OZE w miksie energetycznym.
  • Możliwości lokalizacyjne oraz zasoby wietrzności stwarzają perspektywy dalszego rozwoju tego sektora.
  • Morska energetyka wiatrowa może odegrać istotną rolę w walce ze zmianami klimatu.

Wiatraki morskie w walce z globalnym ociepleniem

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej odgrywa coraz większą rolę w globalnych działaniach mających na celu ograniczenie zmian klimatu i walkę z globalnym ociepleniem. Wiatraki umiejscowione na morzach i oceanach mogą w istotny sposób przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, które są główną przyczyną wzrostu średnich temperatur na świecie.

Wytwarzanie zielonej energii elektrycznej z siły wiatru pozwala zmniejszyć zużycie paliw kopalnych, takich jak węgiel czy gaz, których spalanie uwalnia do atmosfery duże ilości CO2. Tym samym rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej bezpośrednio przekłada się na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i może skutecznie zahamować tempo globalnego ocieplenia.

Potencjał redukcji emisji CO2

Według analiz i prognoz, dalszy dynamiczny wzrost produkcji energii elektrycznej z wiatru na morzach może znacząco pomóc w dekarbonizacji sektora energii. Szacuje się, że do 2050 roku farmy wiatrowe zlokalizowane na obszarach morskich będą w stanie zredukować globalną emisję CO2 nawet o 10%. To bardzo znaczący udział w ograniczeniu śladu węglowego produkcji energii.

Morskie farmy wiatrowe mają zatem ogromny, jak dotąd niewykorzystany potencjał jeśli chodzi o walkę z globalnym ociepleniem poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Inwestycje w ten sektor OZE i zwiększanie jego mocy wytwórczych może mieć realne przełożenie na spowolnienie tempa niekorzystnych zmian klimatu.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych dzięki wiatrakom

Kluczową zaletą lądowych i morskich elektrowni wiatrowych jest fakt, że pozwalają one na wytwarzanie energii elektrycznej bez jakichkolwiek bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych. Odnawialne źródła energii, takie jak wiatr, nie emitują CO2 ani innych związków przyczyniających się do efektu cieplarnianego i globalnego ocieplenia.

Oznacza to, że im większy będzie udział wiatraków w miksie energetycznym danego kraju, tym mniejsza będzie skala emisji gazów cieplarnianych z sektora energii, który odpowiada za znaczną część całkowitej emisji. Według raportów, rozwój lądowej i morskiej energetyki wiatrowej pozwolił w ostatniej dekadzie uniknąć emisji ponad 1 mld ton ekwiwalentu CO2 rocznie. To ogromna redukcja śladu węglowego produkcji prądu.

Perspektywy dalszej redukcji

Eksperci podkreślają, że aby osiągnąć cele klimatyczne i utrzymać globalne ocieplenie w ryzach, niezbędne będzie znaczne zwiększenie udziału OZE w systemach energetycznych na świecie. Tu wiatraki mogą odegrać kluczową rolę. Szacuje się, że dzięki dynamicznemu rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej do 2040 roku możliwa będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych o ponad 4,5 mld ton CO2 rocznie.

Czytaj więcej: Wiatraki morskie - wycieczki i obserwacje na wybrzeżu morza

Zmniejszenie skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych

Energetyka wiatrowa może nie tylko przyczynić się do walki ze zmianami klimatu poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, ale także pomóc w adaptacji do już zachodzących zmian. Chodzi tu szczególnie o ekstremalne zjawiska pogodowe, które stają się coraz częstsze i dotkliwsze na skutek globalnego ocieplenia.

Susze, huragany, powodzie czy fale upałów mogą powodować ogromne straty i zakłócenia w dostawach energii elektrycznej, jeśli system energetyczny danego kraju jest oparty na wrażliwych na pogodę elektrowniach konwencjonalnych. Tymczasem energetyka wiatrowa, szczególnie morska, jest odporna na zjawiska klimatyczne.

Zmniejszenie podatności systemów elektroenergetycznych

OZE, w tym farmy wiatrowe, rozproszone na dużych obszarach lądowych i morskich, zwiększają elastyczność i odporność systemów elektroenergetycznych. Pozwalają uniknąć sytuacji, w której ekstremalne zjawisko pogodowe uderzające w konkretny obszar może zagrozić stabilności dostaw prądu. Zdywersyfikowany system z wiatrakami jest o wiele bardziej odporny.

Dlatego inwestycje w rozwój sektora wiatrowego i innych OZE mają kluczowe znaczenie także z punktu widzenia zabezpieczenia systemów elektroenergetycznych przed rosnącymi zagrożeniami pogodowymi wynikającymi ze zmian klimatu. Pozwalają zmniejszyć podatność na ekstremalne zjawiska i zabezpieczają stabilność dostaw energii.

Wykorzystanie mocy wiatru na morzach i oceanach

Wiatraki morskie a walka ze zmianami klimatycznymi - czy mają wpływ?

Aby wiatraki mogły skutecznie walczyć ze zmianami klimatu, kluczowe jest pełniejsze wykorzystanie ogromnego potencjału energii wiatru nad obszarami morskimi. Morza i oceany cechują się znacznie większą wietrznością niż lądy, a prędkości wiatru są tam bardziej stabilne i przewidywalne. Dlatego to właśnie offshore, czyli morskie farmy wiatrowe, mają największe szanse na dynamiczny rozwój.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, techniczny potencjał energii wiatru na morzach szacowany jest na ponad 420 tys. TWh rocznie. Oznacza to, że morskie elektrownie wiatrowe mogłyby zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną całej ludzkości 18-krotnie. To pokazuje, jak ogromne rezerwy tkwią w wietrze nad obszarami morskimi.

Najszybciej rozwijająca się technologia OZE

Obecnie morska energetyka wiatrowa rozwija się najszybciej spośród wszystkich technologii odnawialnych źródeł energii. Co roku na świecie oddawane są do użytku nowe farmy offshore o łącznej mocy kilkunastu GW. Eksperci przewidują, że w nadchodzącej dekadzie wzrosty mocy będą jeszcze większe.

Aby wykorzystać olbrzymi potencjał energii wiatru na obszarach morskich, konieczne są jednak znaczne inwestycje w budowę i rozwój morskich farm wiatrowych na całym świecie. Pozwoli to zastępować wysokoemisyjne źródła energii i przyczyni się do walki z globalnym ociepleniem.

Wzrost udziału OZE w miksie energetycznym dzięki wiatrakom

Aby powstrzymać globalne ocieplenie, niezbędne jest nie tylko bezwzględne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ale też transformacja dotychczasowych systemów energetycznych. Kluczowe jest odejście od paliw kopalnych i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, w tym przede wszystkim wiatru oraz słońca.

W wielu krajach na całym świecie, także w Polsce, wiatraki odgrywają coraz większą rolę w bilansie energetycznym i przyczyniają się do wzrostu udziału zielonej energii w łącznej produkcji. Przykładowo w Niemczech w ubiegłym roku farmy wiatrowe dostarczyły ponad 33% zużytej energii elektrycznej.

Niezawodne, tanie źródło energii

Energetyka wiatrowa ma sporą przewagę nad wciąż dominującymi paliwami kopalnymi - jest tańsza, a do tego zeroemisyjna. Nowe farmy wiatrowe produkują najtańszą obecnie energię elektryczną, co sprawia, że OZE zaczynają wygrywać z węglem i gazem. Dlatego rozwój wiatraków przyspiesza transformację energetyczną.

Wzrost udziału niezawodnych, tani i przyjaznych dla klimatu elektrowni wiatrowych jest kluczowy, by ograniczyć uzależnienie od węgla, ropy i gazu, i tym samym powstrzymać globalne ocieplenie. Działania w tym kierunku muszą być podejmowane zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Morska energetyka wiatrowa ma ogromny, jak dotąd niewykorzystany potencjał. Dalszy dynamiczny rozwój sektora offshore będzie miał kluczowe znaczenie w walce z globalnym ociepleniem. Jakie są perspektywy tej gałęzi odnawialnych źródeł energii?

Przede wszystkim wraz ze spadkiem kosztów, budowa kolejnych farm wiatrowych na morzach będzie coraz bardziej opłacalna. Do tego dochodzą sprzyjające regulacje i mechanizmy wsparcia ze strony rządów i UE, które widzą w energii z wiatru klucz do realizacji celów klimatycznych.

Liderzy transformacji energetycznej

Obecnie to właśnie kraje Europy, jak Dania, Niemcy, Belgia czy Holandia, przodują w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i są liderami transformacji w kierunku odnawialnych źródeł energii. Posiadają ambitne plany rozbudowy swoich morskich farm wiatrowych w nadchodzących latach.

Szybki postęp technologiczny, rosnąca efektywność i optymalizacja kosztów po stronie projektantów turbin wiatrowych i developerów z pewnością będą napędzać dalszy dynamiczny rozwój tego sektora OZE. W dłuższej perspektywie morska energetyka wiatrowa ma potencjał, by zdominować rynek morskiej energetyki.

Podsumowanie

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej może odegrać kluczową rolę w walce ze zmianami klimatu. Farmy wiatrowe na morzu przyczyniają się do redukcji emisji CO2 oraz innych gazów cieplarnianych, ograniczając zależność od wysokoemisyjnych paliw kopalnych. Tym samym offshore bezpośrednio wpływa na walkę z globalnym ociepleniem.

Ponadto rozproszone na dużych obszarach morskie elektrownie wiatrowe zwiększają odporność systemów elektroenergetycznych na ekstremalne zjawiska pogodowe, które stają się coraz dotkliwsze wskutek zmian klimatu. Morska energetyka wiatrowa może być zatem istotnym elementem adaptacji do skutków globalnego ocieplenia.

Aby wykorzystać ogromny potencjał energii wiatru na morzach i oceanach, niezbędne są dalsze inwestycje w rozwój tego sektora OZE. Im więcej mocy w zeroemisyjnych, odpornych na zjawiska pogodowe morskich farmach wiatrowych, tym lepsze perspektywy na powstrzymanie postępujących zmian klimatu.

Morska energetyka wiatrowa ma szansę odegrać kluczową rolę w transformacji globalnych systemów energetycznych w kierunku odnawialnych źródeł energii, niezbędnej do walki ze zmianami klimatu. Jej dynamiczny rozwój to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed światem.

5 Podobnych Artykułów

  1. Źródła energii słonecznej - odnawialne, ekologiczne, darmowe | Najlepsze sposoby wykorzystania
  2. Nowe technologie dla wiatraków morskich - testy innowacyjnych rozwiązań,efektywność eksperymentów.
  3. Solarna energia w kosmosie - jak działają panele słoneczne na satelitach i statkach kosmicznych?
  4. Ochrona ptaków morskich: monitoring i działania ochronne wokół wiatraków offshore
  5. Wiatraki morskie - atrakcje edukacyjne i turystyczne regionu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Florentyna Sikorska
Florentyna Sikorska

Jestem dziennikarką stawiającą pierwsze kroki w branży OZE. W artykułach wyjaśniam podstawowe zagadnienia związane z fotowoltaiką, magazynowaniem energii i pompami ciepła. Staram się pisać zrozumiale, ale też z ciekawością i entuzjazmem dla zielonej energii.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły