Wiatraki morskie - Jak ograniczyć wpływ na migracje zwierząt morskich?

Wiatraki morskie - Jak ograniczyć wpływ na migracje zwierząt morskich?
Autor Florentyna Sikorska
Florentyna Sikorska26 października 2023 | 7 min

Wiatraki morskie a migracje organizmów morskich to obecnie bardzo ważny temat związany z minimalizowaniem negatywnego wpływu farm wiatrowych na środowisko morskie. Chociaż odnawialne źródła energii są kluczowe w walce ze zmianami klimatycznymi, to jednak budowa morskich elektrowni wiatrowych nie pozostaje bez wpływu na organizmy morskie, zwłaszcza te migrujące sezonowo. Dlatego istotne jest znalezienie sposobów na godzenie ochrony przyrody z rozwojem zielonej energetyki.

Kluczowe wnioski:
 • Morskie farmy wiatrowe mogą zakłócać trasy migracji ptaków i ssaków morskich.
 • Hałas i pole elektromagnetyczne turbin wpływają na zachowanie ryb i ich migracje tarłowe.
 • Istnieją sposoby na minimalizowanie kolizji turbin z organizmami, np. systemy wykrywania obecności zwierząt.
 • Ważne jest odpowiednie planowanie lokalizacji farm z uwzględnieniem szlaków migracyjnych.
 • Potrzebne są dalsze badania wpływu turbin na migracje i ekosystemy morskie.

Wpływ farm wiatrowych na trasy migracji ptaków

Budowa morskich farm wiatrowych niesie ze sobą ryzyko zakłócenia naturalnych tras migracji ptaków. Wielu gatunków ptaków przemieszcza się sezonowo pomiędzy lęgowiskami a zimowiskami. Trasy ich wędrówek często przebiegają nad obszarami przybrzeżnymi, gdzie planowane są inwestycje związane z morską energetyką wiatrową.

Obecność turbin wiatrowych może powodować, że ptaki będą omijać takie obszary, co wydłuży ich podróż i spowoduje dodatkowy wysiłek. Ponadto istnieje ryzyko kolizji z łopatami wirników, które poruszają się z dużą prędkością. Ptaki morskie takie jak alki, nurzyki czy mewy są szczególnie narażone.

Aby zminimalizować te zagrożenia, farmy wiatrowe powinny być lokalizowane z dala od głównych korytarzy migracyjnych. Pomocne jest też wykonywanie szczegółowych badań natężenia migracji na danym obszarze jeszcze przed podjęciem decyzji o budowie.

Sposoby zapobiegania kolizjom ptaków z turbinami

Istnieje kilka sposobów na zmniejszenie ryzyka kolizji ptaków z wirnikami farm wiatrowych:

 • Systemy wykrywania zbliżających się ptaków i tymczasowe wyłączanie turbin
 • Ostrzegawcze sygnały dźwiękowe lub świetlne odstraszające ptaki
 • Odpowiednia barwa i faktura powierzchni turbin utrudniająca dostrzeżenie ich przez ptaki

Skutecznym rozwiązaniem jest też synchronizacja pracy sąsiadujących turbin, tak aby wirniki poruszały się z tą samą prędkością i nie zaskakiwały przelatujących ptaków.

Sposoby minimalizowania kolizji wiatraków z wędrującymi zwierzętami

Oprócz ptaków, także inne gatunki zwierząt morskich mogą narażać się na kolizje z turbinami wiatrowymi na swoich trasach migracyjnych. Należą do nich na przykład nietoperze czy też ssaki morskie takie jak foki lub walenie.

Aby zapobiec niekorzystnym interakcjom, oprócz odpowiedniego wyboru lokalizacji dla farm, stosuje się różne zabezpieczenia techniczne. Wykrywacze obecności tych zwierząt w pobliżu turbin pozwalają na czasowe wyłączenie wirników i tym samym uniknięcie kolizji.

W przypadku ssaków morskich skuteczne są także specjalne bariery dźwiękowe rozpraszające fale akustyczne emitowane przez turbiny, co ma za zadanie odstraszać zwierzęta z dala od niebezpiecznych obszarów.

Gatunek Zagrożenia związane z farmami wiatrowymi
Foki Kolizje podczas migracji i polowań, hałas podwodny
Walenie Zakłócenia echolokacji, ograniczenie dostępu do pożywienia

Ponadto pewnym rozwiązaniem jest budowanie mniejszych farm wiatrowych zamiast jednej dużej - zwierzęta mają wtedy więcej możliwości przepłynięcia bezpiecznie pomiędzy turbinami.

Czytaj więcej: Wiatraki morskie a bezpieczeństwo i atrakcje turystyczne na morzu

Badania nad reakcjami ryb na turbiny wiatrowe

Morskie farmy wiatrowe mogą oddziaływać także na ryby, zarówno te bytujące na danym obszarze, jak i przemieszczające się sezonowo. Naukowcy badają wpływ turbin na ich zachowanie i trasy migracji.

Hałas i wibracje powodowane przez pracę turbin maja negatywny wpływ na ryby, powodują stres i dezorientację. Zwłaszcza dźwięki o niskiej częstotliwości zakłócają zdolność echolokacji niektórych gatunków.

Badania hydroakustyczne pozwalają ocenić, w jaki sposób farmy wiatrowe wpływają na przemieszczanie się ławic ryb w ich naturalnych trasach. Pozwala to projektować turbiny i ich rozmieszczenie tak, by jak najmniej zaburzać ekosystem.

Najnowsze badania wskazują, że ryby nie omijają całkowicie farm wiatrowych lecz przepływają pomiędzy turbinami. Ważne jest zatem, aby odległości między turbinami umożliwiały im relatywnie bezpieczną migrację.

Projektowanie farm wiatrowych z uwzględnieniem szlaków migracyjnych

Wiatraki morskie - Jak ograniczyć wpływ na migracje zwierząt morskich?

Aby zminimalizować negatywny wpływ morskich farm wiatrowych na migracje zwierząt, kluczowe jest uwzględnienie ich naturalnych szlaków wędrówek jeszcze na etapie planowania inwestycji.

Przed budową turbin warto przeanalizować dostępne dane na temat przebiegu tras migracji kluczowych gatunków ptaków, ryb i ssaków na danym obszarze. Pozwoli to zoptymalizować rozmieszczenie turbin.

Równie ważna jest odpowiednia odległość od brzegu i ograniczenie projektowania elektrowni na płytszych wodach przybrzeżnych. Pozwoli to zminimalizować kolizje i niekorzystny wpływ na ekosystemy wrażliwego strefy przybrzeżnej.

Monitoring przyrodniczy

Niezbędnym elementem odpowiedzialnego wdrażania projektów z zakresu morskiej energetyki wiatrowej jest prowadzenie monitoringu przyrodniczego przed, w trakcie i po zakończeniu budowy. Pozwala to na bieżącą ocenę wpływu i wprowadzanie niezbędnych modyfikacji w celu ochrony środowiska.

Rekultywacja morskich habitatów po budowie turbin wiatrowych

Budowa infrastruktury dla morskich farm wiatrowych, takiej jak fundamenty turbin, kable i stacje przekaźnikowe, wiąże się z ingerencją w dno morskie i niszczeniem siedlisk organizmów bentosowych.

Dlatego ważnym elementem jest rekultywacja takich obszarów po zakończeniu inwestycji. Usunięte muszą zostać wszelkie pozostałości budowlane. Dodatkowo można przywrócić naturalną rzeźbę dna i nasadzić organizmy bentosowe.

Dzięki temu odtworzone zostaną warunki bytowania gatunków, które zasiedlały te obszary przed budową, co ułatwi im powrót i rekolonizację.

Monitoring migracji przed i po instalacji morskich elektrowni wiatrowych

Aby dokładnie określić wpływ morskich farm wiatrowych na migracje zwierząt, niezbędne jest prowadzenie monitoringu ekosystemu jeszcze przed budową, a następnie kontynuowanie go w trakcie funkcjonowania i po zakończeniu działania farm.

Monitoring powinien objąć kluczowe gatunki ptaków, ryb i ssaków na danym obszarze. Należy zbadać przebieg tras, liczebność osobników i zachowania migracyjne przed powstaniem turbin, a następnie porównać uzyskane dane z sytuacją po uruchomieniu elektrowni.

Pozwoli to ocenić rzeczywisty wpływ turbin wiatrowych oraz zidentyfikować ewentualne niepożądane zmiany w migracjach i zachowaniach zwierząt. Jest to niezbędne dla wypracowania optymalnych sposobów minimalizowania skutków ubocznych morskich farm wiatrowych dla środowiska.

Podsumowanie

Morskie farmy wiatrowe są kluczowym elementem zielonej transformacji, jednak ich wpływ na migracje morskich zwierząt wymaga dalszych badań naukowych. Niestety turbiny stwarzają ryzyko kolizji dla ptaków i innych migrujących gatunków. Dlatego tak istotna jest ochrona ich naturalnych tras przemieszczania się poprzez odpowiednie planowanie lokalizacji farm.

Nowoczesne rozwiązania techniczne, jak systemy wykrywania obecności zwierząt, pozwalają ograniczyć tego typu kolizje i inne negatywne efekty uboczne. Jednocześnie konieczny jest monitoring wpływu turbin na ekosystemy, by móc wdrażać skuteczne działania minimalizujące.

Budowa morskich turbin wiąże się też z ingerencją w dno morskie. Dlatego istotna jest późniejsza rekultywacja takich obszarów, aby przywrócić wcześniejsze warunki bytowania organizmów bentosowych.

Ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko powinno iść w parze z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej. Tylko holistyczne podejście pozwoli zadowolić potrzeby energetyczne przy jednoczesnym poszanowaniu przyrody mórz i oceanów.

5 Podobnych Artykułów

 1. Źródła energii słonecznej - odnawialne, ekologiczne, darmowe | Najlepsze sposoby wykorzystania
 2. Nowe technologie dla wiatraków morskich - testy innowacyjnych rozwiązań,efektywność eksperymentów.
 3. Solarna energia w kosmosie - jak działają panele słoneczne na satelitach i statkach kosmicznych?
 4. Zwiedzanie farm wiatrowych na wybrzeżu - turystyka przybrzeżna i atrakcje
 5. Wiatraki morskie - atrakcje edukacyjne i turystyczne regionu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Florentyna Sikorska
Florentyna Sikorska

Jestem dziennikarką stawiającą pierwsze kroki w branży OZE. W artykułach wyjaśniam podstawowe zagadnienia związane z fotowoltaiką, magazynowaniem energii i pompami ciepła. Staram się pisać zrozumiale, ale też z ciekawością i entuzjazmem dla zielonej energii.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły