Wiatraki morskie - jaki wpływ na ekosystemy i środowisko morskie?

Wiatraki morskie - jaki wpływ na ekosystemy i środowisko morskie?
Autor Florentyna Sikorska
Florentyna Sikorska26 października 2023 | 7 min

Wiatraki morskie a ekosystemy morskie są tematem budzącym coraz więcej wątpliwości. Ze względu na rozwój energetyki wiatrowej na morzu powstaje coraz więcej farm wiatrowych, które mogą negatywnie wpływać na środowisko morskie. W artykule przyjrzymy się bliżej, jaki wpływ mają wiatraki morskie na ekosystemy i organizmy żyjące w morzu. Sprawdzimy, czy faktycznie stanowią one zagrożenie dla ptaków, ryb i ssaków morskich. Przeanalizujemy najnowsze badania naukowe na ten temat, aby móc wyciągnąć obiektywne wnioski. Zapraszam do lektury!

Kluczowe wnioski:
  • Wiatraki mogą zagrażać ptakom migrującym nad morzem lub żerującym na obszarze farm.
  • Hałas i wibracje z turbin wiatrowych wpływają negatywnie na ryby i ssaki morskie.
  • Niezbędne są dalsze badania, aby poznać realny wpływ na całe ekosystemy morskie.
  • Wiatraki zmieniają krajobraz morski i mogą utrudniać migracje zwierząt.
  • Ochrona środowiska morskiego powinna być priorytetem przy budowie kolejnych farm.

Wpływ wiatraków na ptaki i ssaki morskie

Wiatraki morskie stanowią realne zagrożenie dla ptaków migrujących nad morzem lub żerujących na obszarze farm wiatrowych. Ogromne wirniki turbin wiatrowych mogą zakłócać przeloty ptaków, powodując kolizje ze śmigłami. Dotyczy to zwłaszcza gatunków dużych ptaków morskich, takich jak mewy, rybitwy czy nurzyki.

Badania wykazały, że farmy wiatrowe wpływają na zmiany tras migracyjnych ptaków. Unikają one latania w pobliżu wiatraków, co wydłuża ich podróże migracyjne. Może to prowadzić do wyczerpania ptaków i zwiększonej śmiertelności.

Podobne zagrożenie stanowią farmy wiatrowe dla ssaków morskich - fok, morświnów i delfinów. Hałas i infradźwięki z turbin mogą zakłócać ich komunikację i orientację w przestrzeni. Przyczynia się to do opuszczania siedlisk w pobliżu wiatraków.

Środki zapobiegawcze

Aby zminimalizować negatywny wpływ, wiatraki powinny być lokalizowane z dala od głównych szlaków migracyjnych ptaków. Można też stosować rozwiązania techniczne, jak oznakowanie wirników czy wygaszanie wiatraków podczas największych przelotów.

Niezbędne są również badania telemetryczne, monitorujące zachowanie ptaków i ssaków w pobliżu turbin wiatrowych. Pozwoli to lepiej zrozumieć ich reakcje i minimalizować negatywne skutki.

Negatywny wpływ na ryby i bezkręgowce

Wiatraki morskie oddziałują również niekorzystnie na ryby i bezkręgowce bytujące w okolicach farm wiatrowych. Hałas, wibracje i zmiany pola elektromagnetycznego z turbin mogą zakłócać orientację i komunikację ryb.

Budowa fundamentów i kabli podmorskich niszczy siedliska denne. Zaburza to tarło i migracje ryb przydennych, jak dorsze czy śledzie. Może dojść do spadku liczebności ich populacji.

Zmiany prądów morskich wokół wiatraków wpływają na transport osadów i planktonu. Zaburza to łańcuch pokarmowy organizmów odżywiających się planktonem, np. larw ryb.

Łagodzenie skutków

Aby zminimalizować wpływ na ryby, fundamenty wiatraków powinny być projektowane w sposób umożliwiający swobodną migrację ryb. Ważny jest też dobór odpowiedniej lokalizacji farm z dala od tarlisk.

Monitoring ekosystemu przed, w trakcie i po budowie farmy pomoże ocenić rzeczywisty wpływ i wprowadzić ewentualne modyfikacje w celu ochrony środowiska.

Czytaj więcej: Ekologia wiatraków morskich - szanse i zagrożenia dla środowiska

Hałas podwodny szkodliwy dla ssaków morskich

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń ze strony wiatraków morskich jest hałas podwodny. Turbiny wytwarzają dźwięki niskiej częstotliwości, które rozchodzą się na duże odległości pod wodą.

Hałas ten może być uciążliwy dla wielorybów, fok i morświnów, które polegane są na dźwięku do nawigacji, komunikacji i polowania. Zaburzenia akustyczne mogą zmusić ssaki do opuszczenia żerowisk i zmiany tras migracji.

Infradźwięki generowane przez turbiny dodatkowo zwiększają presję akustyczną, co może prowadzić do stresu i problemów zdrowotnych u waleni.

Ograniczenie hałasu

Aby zminimalizować zagrożenie akustyczne, należy unikać budowy farm wiatrowych na trasach migracji wielorybów oraz w pobliżu obszarów ich żerowania.

Możliwe jest również stosowanie barier dźwiękochłonnych, tłumiących hałas turbin wiatrowych. Nowoczesne wiatraki o aerodynamicznych łopatach generują też mniejszy hałas podwodny.

Wiatraki zakłócają naturalne środowisko

Wiatraki morskie - jaki wpływ na ekosystemy i środowisko morskie?

Budowa sztucznych wysp i konstrukcji wsporczych dla wiatraków morskich powoduje fizyczne zmiany środowiska morskiego. Zaburzają one naturalny krajobraz dna morskiego i wybrzeża.

Fundamenty i kable podmorskie stanowią dodatkowe przeszkody dla organizmów. Zmienia to naturalny przepływ wody i piasku, co ma wpływ na kształtowanie wybrzeża.

Wiatraki mogą stanowić sztuczną barierę ekologiczną, utrudniającą swobodne przemieszczanie się zwierząt w morzu. Dotyczy to zarówno ryb, jak i ssaków morskich.

Odpowiednie planowanie lokalizacji

Aby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, farmy wiatrowe powinny być zlokalizowane z dala od wrażliwych ekosystemów i szlaków migracyjnych zwierząt.

Ważne jest też, aby gęstość turbin wiatrowych nie była zbyt duża, pozostawiając wolne przestrzenie dla organizmów morskich.

Wpływ farm wiatrowych na migracje ptaków

Migracje ptaków to skomplikowany proces, oparty m.in. na geomagnetyzmie i widocznych punktach orientacyjnych. Farmy wiatrowe zaburzają ten system, tworząc dodatkowe punkty odniesienia.

Ptaki mogą błędnie interpretować sygnały z wiatraków, co prowadzi do dezorientacji i zboczenia z trasy. Wpływa to negatywnie na ich kondycję i sukces migracji.

Kluczowe szlaki migracyjne przecinają Morze Bałtyckie i Północne. Zagęszczanie farm wiatrowych na tych obszarach może mieć poważne konsekwencje dla całych populacji ptaków.

Ochrona szlaków migracyjnych

Aby zminimalizować zagrożenie dla ptaków, farmy wiatrowe nie powinny być lokalizowane na głównych szlakach ich wędrówek, np. w Cieśninach Duńskich.

Pomocne byłoby wyznaczenie korytarzy migracyjnych wolnych od wiatraków. Pozwoli to zachować bezpieczne trasy przelotu dla ptaków.

Ekosystemy morskie wymagają ochrony przed wiatrakami

Rozwój morskich farm wiatrowych niesie ze sobą ryzyko dla delikatnych ekosystemów morskich Morza Bałtyckiego. Aby chronić te unikalne środowiska, należy z większą rozwagą podchodzić do lokalizacji kolejnych inwestycji.

Priorytetem powinna być ochrona obszarów szczególnie cennych przyrodniczo, jak trasy migracji ptaków i ssaków, tarliska ryb czy rafy koralowe. Należy unikać ingerencji w te ekosystemy.

Nowe farmy wiatrowe powinny powstawać w oddaleniu od newralgicznych obszarów, aby zminimalizować wpływ na środowisko morskie. Tylko taka polityka pozwoli pogodzić OZE ze środowiskiem.

„Ochrona przyrody Morza Bałtyckiego musi iść w parze z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej, aby zrównoważony rozwój nie pozostał tylko pustym hasłem.”

Podsumowanie

Rozwój morskich farm wiatrowych niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i zagrożenia dla środowiska morskiego. Choć OZE są kluczowe w walce ze zmianami klimatu, to nie można bagatelizować ich wpływu na ekosystemy morskie. Kluczowa jest ochrona fauny i flory oraz zachowanie bioróżnorodności Morza Bałtyckiego.

Niestety, obok niewątpliwych zalet, farmy wiatrowe niosą ze sobą również skutki uboczne dla organizmów morskich. Dotyczy to w szczególności ptaków, ryb i ssaków, na które turbiny oddziałują negatywnie. Konieczne są działania minimalizujące te zagrożenia poprzez odpowiednią lokalizację i monitoring środowiskowy.

Ważna jest też rekultywacja ekosystemów zdegradowanych podczas budowy farm wiatrowych. Niezbędne są również dalsze badania naukowe, monitorujące realny wpływ turbin na poszczególne gatunki zwierząt i całe środowisko morskie. Tylko wiedza pozwoli wdrożyć skuteczne działania ochronne i zminimalizować negatywne skutki rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Rozwój OZE jest potrzebny, ale musi odbywać się w zgodzie z naturą. Tylko wtedy zielona energia naprawdę będzie zielona, a nie iluzoryczna. Dbałość o ekosystemy morskie powinna iść w parze z dążeniem do czystej energii. Wtedy zyskają wszyscy - i ludzie, i przyroda.

Najczęstsze pytania

Niestety turbiny wiatrowe stanowią zagrożenie dla ptaków, zwłaszcza gatunków dużych, które mogą uderzać w wirniki. Ryzyko kolizji wzrasta, gdy farmy wiatrowe są zlokalizowane na trasach migracji ptaków. Dlatego tak ważny jest właściwy wybór lokalizacji farm z dala od szlaków wędrówek.

Budowa fundamentów turbin zakłóca środowisko denne ryb, niszcząc siedliska i tarliska. Hałas i wibracje mogą dezorientować ryby i zakłócać ich komunikację. Zmiany prądów morskich wpływają na plankton, będący pożywieniem wielu gatunków.

Tak, hałas generowany przez turbiny może utrudniać orientację i komunikację waleni, a nawet prowadzić do zmiany ich tras migracyjnych. Infradźwięki są szczególnie uciążliwe dla tych ssaków morskich i mogą powodować u nich stres.

Aby zminimalizować wpływ na ekosystemy, farmy wiatrowe należy lokalizować z dala od newralgicznych obszarów - szlaków migracji, tarlisk, obszarów żerowania. Nie powinny też zbytnio zagęszczać przestrzeni morskiej.

Oprócz odpowiedniego wyboru lokalizacji, pomocne są zabezpieczenia techniczne jak oznakowanie turbin. Kluczowy jest też monitoring środowiskowy, pozwalający ocenić realny wpływ i wprowadzić modyfikacje.

5 Podobnych Artykułów

  1. Źródła energii słonecznej - odnawialne, ekologiczne, darmowe | Najlepsze sposoby wykorzystania
  2. Nowe technologie dla wiatraków morskich - testy innowacyjnych rozwiązań,efektywność eksperymentów.
  3. Solarna energia w kosmosie - jak działają panele słoneczne na satelitach i statkach kosmicznych?
  4. Zwiedzanie farm wiatrowych na wybrzeżu - turystyka przybrzeżna i atrakcje
  5. Projektowanie wiatraków morskich - piękne i zrównoważone rozwiązania
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Florentyna Sikorska
Florentyna Sikorska

Jestem dziennikarką stawiającą pierwsze kroki w branży OZE. W artykułach wyjaśniam podstawowe zagadnienia związane z fotowoltaiką, magazynowaniem energii i pompami ciepła. Staram się pisać zrozumiale, ale też z ciekawością i entuzjazmem dla zielonej energii.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły