Wpływ wiatraków morskich na krajobraz - szpetne czy ekologiczne?

Wpływ wiatraków morskich na krajobraz - szpetne czy ekologiczne?
Autor Ludwik Michalak
Ludwik Michalak26 października 2023 | 5 min

Wpływ wiatraków morskich na krajobraz morski jest tematem coraz bardziej dyskutowanym wśród ekspertów i społeczeństwa. Z jednej strony mamy do czynienia z rosnącym zapotrzebowaniem na odnawialne źródła energii, a z drugiej - troską o zachowanie naturalnego piękna wybrzeża. Farmy wiatrowe na morzu to kontrowersyjne inwestycje, które budzą wiele emocji. Warto przyjrzeć się bliżej argumentom zwolenników i przeciwników morskich elektrowni wiatrowych, by wyrobić sobie własną opinię na ten temat.

Kluczowe wnioski:

 • Morskie farmy wiatrowe są ekologicznym i odnawialnym źródłem energii.
 • Budowa wiatraków offshore zmienia naturalny krajobraz wybrzeża.
 • Wiatraki mogą mieć negatywny wpływ na środowisko morskie i migrację ptaków.
 • Zwolennicy wiatraków podkreślają korzyści dla klimatu i gospodarki.
 • Przeciwnicy uważają, że wiatraki szpecą linię brzegową i niszczą ekosystem.

Odnawialne źródła energii przyszłością

Odnawialne źródła energii odgrywają coraz większą rolę w transformacji sektora energetycznego. Rosnące ceny paliw kopalnych oraz troska o klimat sprawiają, że inwestycje w zieloną energię stają się koniecznością. Jednym z najbardziej obiecujących kierunków jest rozwój morskich farm wiatrowych.

Morskie farmy wiatrowe produkują czystą energię elektryczną bez emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, w przeciwieństwie do wiatraków lądowych, elektrownie offshore nie wymagają wylesiania dużych obszarów. Dzięki silnym wiatrom nad morzem, morskie turbiny osiągają dużą wydajność.

Plany rozwoju offshore w Polsce

Rządowe plany zakładają budowę morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 5,9 GW do 2030 roku. Inwestycje te pozwolą znacząco zwiększyć udział OZE w polskim miksie energetycznym. Pierwsze projekty powstają już na Bałtyku.

Jednak rozwój morskiej energetyki wiatrowej rodzi kontrowersje. Część ekspertów i organizacji ekologicznych zwraca uwagę na potencjalne negatywne skutki dla środowiska morskiego.

Farma wiatrowa na morzu - jak wygląda?

Typowa morska farma wiatrowa składa się z kilkudziesięciu do kilkuset turbin wiatrowych osadzonych na stalowych konstrukcjach wbitych w dno morskie. Średnica wirników w nowoczesnych turbinach offshore sięga 150-160 metrów, a cała konstrukcja wraz z wieżą ma wysokość ponad 200 metrów.

Poszczególne wiatraki są rozmieszczone w równej odległości od siebie, zwykle od 500 do 1000 metrów. Turbiny połączone są podwodnymi kablami elektrycznymi, które transportują wyprodukowaną energię na ląd.

Budowa morskich elektrowni wiatrowych wymaga specjalistycznych statków i sprzętu. Montaż konstrukcji i turbin odbywa się zwykle na pełnym morzu, na głębokościach od 10 do 40 metrów.

Czytaj więcej: Wiatraki morskie a ich wpływ na rybołówstwo i ekosystemy morskie

Czy wiatraki zmieniają krajobraz nadmorski?

Rozwój morskich farm wiatrowych niewątpliwie zmienia krajobraz naturalnych wybrzeży. Setki wysokich wież wiatrowych i wirujących łopat z pewnością wpływają na estetykę krajobrazu morskiego.

Z drugiej jednak strony, nowoczesny design turbin offshore został tak zaprojektowany, aby wtopić się w otoczenie i nie zakłócać linii horyzontu. Ponadto odległość od brzegu sięga najczęściej kilkunastu kilometrów, więc turbiny nie są dobrze widoczne z plaży.

Należy także pamiętać, że morskie farmy wiatrowe zajmują stosunkowo niewielki obszar. Reszta akwenu pozostaje nienaruszona i dostępna dla statków oraz zwierząt.

Wpływ wiatraków na środowisko morskie

Wpływ wiatraków morskich na krajobraz - szpetne czy ekologiczne?

Kluczowe znaczenie dla oceny wpływu morskich farm wiatrowych na środowisko mają badania ornitologiczne i ichtiologiczne. Turbiny mogą potencjalnie zakłócać trasy migracji ptaków oraz wpływać na ekosystemy morskie.

Jednak większość ekspertów uważa, że przy odpowiedniej lokalizacji elektrowni ryzyko negatywnego oddziaływania jest niewielkie. Co więcej, konstrukcje mogą tworzyć nowe siedliska dla organizmów morskich.

Najnowsze badania wskazują, że morskie farmy wiatrowe pozytywnie wpływają na bioróżnorodność fauny i flory morskiej wokół turbin. (Albert 2021)

Niemniej wciąż zalecane jest prowadzenie monitoringu środowiskowego w trakcie budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych na morzu.

Wady i zalety morskich elektrowni wiatrowych

Podsumowując, morskie farmy wiatrowe mają zarówno wady, jak i zalety:

 • Do zalet należy zaliczyć czystą energię, brak emisji gazów cieplarnianych oraz możliwość produkcji zielonego wodoru na morzu.
 • Do wad można zaliczyć zmianę naturalnego krajobrazu wybrzeża oraz pewien negatywny wpływ na środowisko morskie.

Eksperci są zgodni, że z uwagi na pilną potrzebę transformacji energetycznej, rozwój offshore jest niezbędny. Jednocześnie inwestycje te powinny być prowadzone z poszanowaniem środowiska.

Czy farmy wiatrowe są opłacalne?

Koszt budowy 1 MW mocy w morskiej farmie wiatrowej jest 2-3 razy wyższy niż w elektrowni lądowej. Jednak dzięki lepszym warunkom wietrznym, turbiny offshore produkują znacznie więcej energii.

Średnia moc turbiny lądowej 2-3 MW
Średnia moc turbiny morskiej 5-10 MW

Choć budowa morskich farm wiatrowych wymaga wysokich nakładów, przynosi w dłuższej perspektywie korzyści ekonomiczne. Ponadto spadające koszty technologii offshore sprawiają, że tego typu projekty stają się coraz bardziej opłacalne.

Podsumowanie

Rozwój morskich farm wiatrowych niesie ze sobą zarówno szanse, jak i wyzwania. Z jednej strony dostarczają one czystej energii i przyczyniają się do ochrony klimatu. Jednak z drugiej strony ich wpływ na krajobraz i środowisko morskie budzi kontrowersje.

Kluczowe jest, aby przy planowaniu lokalizacji turbin offshore wziąć pod uwagę perspektywę społeczną i dążyć do harmonii z naturalnym otoczeniem. Należy minimalizować negatywne skutki dla ekosystemów morskich i traktować krajobraz jako dobro wspólne.

Choć wiatraki z pewnością zmieniają estetykę linii brzegowej, przy odpowiednim projekcie i aranżacji przestrzeni możliwe jest osiągnięcie kompromisu pomiędzy ekologią a architekturą. Monitoring środowiskowy i dialog ze społecznościami lokalnymi są kluczowe.

Morskie farmy wiatrowe mają szansę stać się nie tylko zielonym źródłem energii, ale także nowym elementem krajobrazu nadmorskiego. Warunkiem jest jednak mądre i odpowiedzialne planowanie z poszanowaniem natury i potrzeb ludzi.

5 Podobnych Artykułów

 1. Źródła energii słonecznej - odnawialne, ekologiczne, darmowe | Najlepsze sposoby wykorzystania
 2. Nowe technologie dla wiatraków morskich - testy innowacyjnych rozwiązań,efektywność eksperymentów.
 3. Solarna energia w kosmosie - jak działają panele słoneczne na satelitach i statkach kosmicznych?
 4. Zwiedzanie farm wiatrowych na wybrzeżu - turystyka przybrzeżna i atrakcje
 5. Wiatraki morskie - atrakcje edukacyjne i turystyczne regionu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Ludwik Michalak
Ludwik Michalak

Jestem dziennikarzem technicznym pracującym w branży OZE. W artykułach wyjaśniam zasady działania technologii oraz opisuję najnowsze możliwości ich zastosowania. Staram się łączyć wiedzę techniczną z optymizmem wobec przyszłości zielonej energii.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 2

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły